Brouwsoftware van Hans Halberstadt

 

Bierpro

 

Bierpro downloaden

Bierpro is een programma om bierrecepten door te rekenen. Tevens kunnen alle aantekeningen tijdens het brouwen opgeslagen worden in een overzichtelijke volgorde.

Figuur 1

Via recept kom je in het hoofdmenu, zie Figuur 2

Figuur 2

Daar kun je simpel je recept invoeren, hoeveelheid wort, bier etc en via ‘verwerk data’ de berekeningen doorvoeren.

Aan je recept is ook een beslagketel en kookketel gekoppeld met informatie over maischen spoelen, filteren en koken en ook gegevens over het kookvermogen wat weer bepaalt hoeveel water er verdampt. Al deze zaken zijn instelbaar en ook kun je de module ‘maischen ’ opemen om met al deze gegevens samen de optimale combinatie van maisch en spoelwater te laten bepalen, zie Figuur 3

Figuur 3

Hierbij wordt ook nog rekening gehouden met de spoelsnelheid en kookvermogen van je kookketel.

Er zit ook nog een karakterisatiemodule in waarmee je jouw apparatuur via een aantal metingen kunt modelleren waarna de maisch en spoelwaterberekeningen specifiek op jouw installatie zijn afgestemd, zie Figuur 4

Figuur 4

Er is ook ng een kleur module waarmee je de kleur van je wort en bier kunt bepalen aan de hand van een glas voor je beeldscherm en vergelijking met de kleur van vierkantjes, zie Figuur 5.

Figuur 5

Eea is ook ondergebracht in een apart programma, zie ‘EBC comparator’

Via het hoofdformulier kun je ook je ingredientenbestand updaten, zie Figuur 6, Figuur 7

Figuur 6

Figuur 7

 Zie ook veer verdere details de gebruiksaanwijzing Figuur 8

Figuur 8

Bierrekenen

 

Bierrekenen downloaden

Bierrekenen is een programma om de omzettingen tijdens de gisting inzichtelijk te maken via flowdiagrammen met berekende tussenwaarden. Via de mappen ‘brouwen’, ‘gisting’en ‘bottelen’ kan uitgaande van het moutgewicht en te bereiken wortvolume na koken alle belangrijke zaken berekend worden mbt omzettingen tijdens de gisting.  

Figuur 9

Figuur 10

Figuur 11

Daarnaast kan het programma berekenen wat de uitkomst is van een aantal methodes om achteraf via metingen de samenstelling van het bier te bepalen, oa via meting can Brix en SG van bier waar de alcohol is uitgekookt en aangevuld tot het oorspronkelijke volume of gewicht.

Figuur 12

Via de tab ‘berekende uitkomsten’ kan een overzicht bekeken worden als samenvatting van brouwen, gisten en bottelen, oa alcoholpercentage SVG etc.

Verder zijn er nog tabs waarmee speciale berekeningen gemaakt kunnen worden of calculaties achteraf.

Bv de tab ‘losse berekeningen’ berekent het SG en brix waarde (refractometer), plato waarde (hydrometer) van een willekeurig mengsel van suiker, water en alcohol met evt eiwit en overige stoffen zoals glycerol

Figuur 13

Ook is er een tab voor temperatuur berekening van water voor infusie methode

Figuur 14

En nog wat speciale berekeningen om eiwitpercentage te bepalen van wort en achteraf bepaling van alcohol. De gebruiker kandan kiezen of deze uitkomsten toegepast moeten worden op de aanwezige data. Daarna kan ook nog de bepaalde uitkomst toegepast worden op het flowdiagram via de tab ‘berekende uitkomsten’ en dan klikken op ‘recept/brouwconst->inputs’ zodat bv gewerkt kan worden met het bepaalde eiwitpercentage in de wort.

Mbt alcoholbepaling zit er een aantal methoden in zie Figuur 7 zoals

·        beginSG eindSG

·        eindSG eindbrix

·        alcohol uitkoken en aanvullen

ook hierbij kunnen de berekende waarden teruggevoerd worden naar het flowdiagram via aanpassing brouwconstanten en standaard recept (programma vraagt daarom) en evt toepassen op het flowdiagram van de mappen ‘brouwen’, ‘gisting’en ‘bottelen’ via de tab ‘berekende uitkomsten’ en dan klikken op ‘recept/brouwconst->inputs’ zie Figuur 8

Figuur 15

Figuur 16

Via de tab ‘losse berekeningen 2’ kunnen ook nog gegevens ingevoerd worden en doorgevoerd naar de andere tabs

Refractometer_tool

Refractometertool downloaden

Refractometer tool is een programma waarmee je de vergisting kunt volgen met een refractometer. Het programma laat ook de bijbehorende SG waarde zien en ook andere zaken zoals percentage suiker wat al vergist is.

EBC_comparator

EBC comparator downloaden

EBC comparator is een programma wat ook als onderdeel in Bierpro geimplementeerd is.

Figuur 17

Je houdt je glas (met ingestelde glasdiameter) met bier naast het gekleurde vlakje en stelt de kleur zo in dat beide kleuren overeen komen.  EBC schaal is het nauwkeurigst bij EBC waarden kleiner dan 20.

Voor donkere bieren kun je het bier eerst bv 4x verdunnen en dan een verdunningsfactor instellen, zodat je steeds een geel vlakje overhoudt.

Excel rekensheets

Excel rekensheets downloaden

Op dit moment zijn er 2 Excel sheets. Een voor de bepaling van je maischrendement (Figuur 18) en een voor het doorrekenen van je bier :bierrekensheetV2p0 (Figuur 19). De berekeningen van de bier rekensheet zijn gebaseerd op de theorie uit het boekwerk over berekeningen. De sheet ‘extractv2’  kan via een meting van het SG of brix meting (refractometer) samen met de hoeveelheid mout % water in de mout  en maischwater (de blauwe invoervelden) bepalen wat het exteact rendement is van je maischproces. Dat ligt normaal tussen 75 en 80%.

Figuur 18

Figuur 19

Boekwerk rekenen aan bier

Downloaden

Dit is een zeer uitgebreide beschrijving van oa SG en brix berekeningen en de achtergrond daarvan. Er is een versie uit 2008 en een update uit 2018. De update is op dit moment nog niet volledig klaar maar in de nieuwe vorm  t/m blz 50. De rest van de update volgt binnenkort.

Eea staat in de map: Rekenen_aan_bier_boekwerk.zip

Daarnaast is er nog een map rekenen_aan_bier_referenties.zip waarin alle gebruikte referenties staan die bij het onderzoek en de totstandkoming van het boekwerk zijn gebruikt.